O Otesánkovi

délka představení( cca 15-20 min)

Samota může být neveselá, ale maminka si poradí. Z lesa si přinese polínko a svou láskou a starostlivostí probudí Otesánka k životu. Bude jí však veselo jen chvíli a pomůže jí někdo, od koho by to nečekala.

Hraje maňásek a děti. Potřebný prostor 1,5 x 2 m.